SP2KCW INOWROCŁAWSKI KLUB KRÓTKOFALOWCÓW

Idź do spisu treści

Menu główne

2015

NASZE IMPREZY > HURAGAN 2015

W dniu 18 listopada 2015 roku zostało przeprowadzone ćwiczenie łączności kryzysowej "Huragan 2015". W ćwiczeniu udział wzięły: stacja sztabowa Kujawsko Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej SP2PBY, stacje węzłowe sieci SP2KCW
i SP2PUT oraz liczna grupa krótkofalowców.
Zasadniczym celem ćwiczenia, na którym oparty został scenariusz było sprawdzenie gotowości do podjęcia działań w sytuacji kryzysowej przez członków Inowrocławskiego Klubu Krótkofalowców SP2KCW na terenie miasta Inowrocławia.
Ćwiczenie było doskonałą okazją do zaprezentowanie możliwości amatorskiej łączności radiowej w sytuacji kryzysowej Prezydentowi miasta Inowrocławia i pracownikom urzędu miasta.
Ćwiczenie zostało przeprowadzone we współpracy z Biurem Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych oraz Wydziałem Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Inowrocławia.
Zasadniczym zadaniem krótkofalowców, członków klubu SP2KCW było uczestniczenie w sprawdzeniu systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Inowrocławia. W tym celu zorganizowany został system łączności, w skład, którego wchodziły:

- Stacja węzłowa SP2KCW rozwinięta w pomieszczeniu UM Inowrocławiautrzymująca łączność radiową ze stacją sztabową SP2PBY i stacją węzłową SP2PUT oraz stacjami indywidualnymi klubu SP2KCW.

- Mobilne stanowisko kierowania stacji węzłowej SP2KCW z radiostacją R140, wydzieloną przez Harcerski Klub Łączności
"Ferryt" - SP2ZCH, na bazie, której zainstalowano antenę UHF/VHF oraz przemiennik "cross band" 70 cm/2m.

- stacje indywidualne członków klubu SP2KCW, stacjonarne, przenośne i mobilne.

Poza utrzymywaniem łączności radiowej stacje mobilne wyposażone były
w urządzenia systemu APRS, co umożliwiało bieżącą obserwację ich położenia, na obszarze Inowrocławia, jak również przekazywanie informacji i meldunków w postaci tekstowej.

Ćwiczenie potwierdziło gotowość członków klubu SP2KCW do zorganizowania niezawodnej, amatorskiej łączności radiowej w sytuacji kryzysowej zapewniającej przekazywanie informacji o sytuacji na obszarze miasta do stanowiska kierowania
w Urzędzie Miasta Inowrocławia.
Miało to potwierdzenie w trakcie omówienia ćwiczenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Inowrocławia i członkowie klubu SP2KCW.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego